Paradokset

Stillhet bevegelse, bevegelse er stillhet,

Kan ikke finne meg selv

Jeg er ingen steder

Jeg må fjerne jeg- er ingen steder

 må fjerne steder

 er ingen

Må fjerne ingen

Er

Er er det eneste ordet som er riktig å bruke

Er

Alt annet er falske konklusjoner