«Jeg vender hjem, men vil fortsatt være her»

Hjertet vender hjem

Den ultimate oppvåkningen.

Den eneste som eksisterer

Jeg er den som ser og den som blir sett

Jeg er den som spiser og den som blir spist

Jeg er den eneste ene som erfarer meg selv som meg selv

Jeg er evig

Alt er bevegelse i mitt sinn

Alt er en manifestasjon av mitt sinn

Jeg er alt, og innsiden og utsiden er det samme

Alt er et utrykk fra meg

Jeg er ren bevissthet

Alt er hellig, og alt er kjærlighet

Jeg hviler i meg selv som den eneste ene

Jeg frir meg selv fra illusjonene en gang for alle

Jeg blir spist og fordøyd så illusjonene forsvinner, og alt jeg trodde jeg var, min eksistens, smelter igjen

sammen med gud

Jeg blir sluppet ut og er fri til å være ingenting, men samtidig innser jeg at er alt.

Jeg er endelig hjemme